11Nov
2014
urutta-la-grotta

A urutta. La grotta.

Rintra na urutta nica è friddacu tanticcia ri paghia c’è nu sciecco e na vaccareddaè supra tanticcia ri paghiuzzaromme nu picciridduanttuppatu sulu cu muzzuddu ri pezzalu sciecco ca vaccaredda ci stannu vicinupi fallu cauriari co fiatu caurucusi’ nun senti friddu u picciridduocantu ciavi a sà madre Maria e a sà patri Giuseppiiddi sunu tantu stanchi […]